Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen?

28.06.2018

Simo kysyi:

Voinko irtisanoa vuokrasopimuksen, kun muutan toiselle paikkakunnalla työn takia?

Lakipuhelimen vastaus:

Kysymyksessä ei tule ilmi sitä, onko vuokrasopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Vastaus on annettu, sillä oletuksella, että kyseessä on määräaikainen vuokrasopimus.

Yleisesti määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa. Kuitenkin laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (55§) antaa irtisanomismahdollisuuden tietyissä tapauksissa. Näitä on:

jos hänen (vuokralaisen) tai hänen huoneistossa asuvan perheenjäsenensä sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen tai, jos hän muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojensa, työnsä tai puolisonsa työn takia taikka, jos muusta näihin verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Eli, kun kyseessä on muutto toiselle paikkakunnalle työn takia, voidaan määräaikainen vuokrasopimus lähtökohtaisesti irtisanoa. Laki puhuu siitä, että tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen tekemään irtisanomisen, mutta saadakseen vuokrasopimuksen irtisanottua, ei ole välttämätöntä viedä asiaa oikeuteen. Riittää, kun ottaa yhteyttä vuokranantajaan ja sopii hänen kanssaan asiasta. On kuitenkin hyvä huomata, että vuokranantaja voi vaatia jotain näyttöä asiasta ja tämä on syytä myös esittää, jotta perusteen olemassaolo voidaan todentaa. Lisäksi etäisyydellä on merkitystä, kun arvioidaan irtisanomisoikeutta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla muuttaminen yhdestä kaupungista toiseen, ei välttämättä oikeuta irtisanomiseen.

Jollei vuokranantaja hyväksy perustetta, on mahdollista viedä asia oikeuden käsiteltäväksi. Lisäksi tulee huomata, että vuokranantajalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Lakipuhelin vastaa asiakkaiden sähköpostilla tai Facebookissa esittämiin kysymyksiin blogissa sekä Facebookissa https://www.facebook.com/Lakipuhelin

Pikaisen lakiavun tarpeessa soita Lakipuhelimeen 0600-18000, jossa lakimiehet antavat oikeudellista neuvontaa. Lakipuhelimen hinta on 2,44€/min + pvm.