Mikä on kauppa?

04.10.2019

Kauppalaki ei sisällä kaupan määritelmää, mutta sillä tarkoitetaan sopimusta, jossa myyjä luovuttaa rahavastiketta vastaan omistusoikeuden ostajalle sopimuksessa määriteltyyn omaisuuteen. Sopia vois myös luovutuksesta, joka tapahtuu tulevaisuudessa.

Jotta kyseessä on kauppa pitää siis tapahtua omistusoikeuden luovutus, jolloin esimerkiksi vuokra- ja leasingsopimukset eivät ole kauppoja, sillä niissä luovutetaan vain käyttöoikeus. Tietynlaista rajanveto ongelmaa on tilanteessa, jossa vuokrasopimuksen jälkeen vuokraajalla on oikeus ostaa esine itselleen. Näissä sopimuksissa pääsääntöisesti vuokra/leasingmaksut vähennetään kauppahinnasta osasuorituksina.

Tästä sopimustyypistä ei ole omaa lainsäädäntöä, joten aiheuttaa hieman epäselvyyksiä mitä lakia voidaan soveltaa näihin sopimuksiin ja miltä osin (kauppa)lakia voidaan soveltaa. Koko sopimukseen (kauppa)lakia ei voida soveltaa.