Olen myymässä kiinteistöäni, mutta en löydä mistään panttikirjaa. Mitä minun tulee tehdä?

02.07.2018

Lakipuhelin vastaa:

Kiitos lakipuhelimelle esitetystä kysymyksestä.

Asiakirjan kuolettaminen

Kateissa oleva tai tuhoutunut asiakirja on mahdollista kuolettaa. Asiakirjan omistajan eli tässä tapauksessa Anitan tulee tehdä käräjäoikeudelle hakemus asiakirjan kuolettamisesta. Hakemus tehdään kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeuteen.

Hakemus voi lähtökohtaisesti olla vapaamuotoinen, mutta siihen on tarkasti yksilöitävä kuoletettava panttikirja ja sen euromääräinen arvo. Hakemuksen yhteydessä tulee käräjäoikeudelle esittää lainhuuto- ja rasitustodistus, josta selviää kiinteistön kiinnitykset ja omistussuhteet.

Kun hakemus on saapunut käräjäoikeuteen ja hakemuksessa on kaikki kunnossa, käräjäoikeudessa käsittelijä tekee asiasta kuulutuksen Viralliseen lehteen. Kun kuulutus julkaistaan Virallisessa lehdessä, tämän jälkeen ennen kuolettamispäätöstä sen, jonka hallussa panttikirja on, on tultava näyttämään sen käräjäoikeuteen 3 kuukauden sisällä. Jos panttikirjaa ei tulla esittämään, käräjäoikeus pääsääntöisesti tekee kuolettamispäätöksen.

Huomionarvoista on, että asiakirjan kuolettamisprosessi vie useamman kuukauden aikaa. Näin ollen ennen kiinteistön myyntiajatuksia kannattaa tarkistaa, että panttikirjat ovat tallessa. Hyvä kauppa saattaa mennä ohi, jos vasta kauppatilanteen lähestyessä huomataan, että tärkeät asiakirjat ovat kateissa ja ne tulee kuolettaa ennen kauppaa.

Lakipuhelin vastaa asiakkaiden sähköpostilla tai Facebookissa esittämiin kysymyksiin blogissa sekä Facebookissa https://www.facebook.com/Lakipuhelin

Pikaisen lakiavun tarpeessa soita Lakipuhelimeen 0600-18000, jossa lakimiehet antavat oikeudellista neuvontaa. Lakipuhelimen hinta on 2,44€/min + pvm.